Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

спазване на процедурите за здраве и безопасност в строителството

Description

Description

Прилага съответните процедури за здравословни и безопасни условия на труд в строителството с цел предотвратяване на злополуки, замърсяване и други рискове.

Връзки

URI на понятието

Status

released