Skip to main content

Show filters

Hide filters

монтиране на водопроводни системи

Description

Description

Монтира системи от тръби, дренаж, арматура, клапани и фиксирани съоръжения, предназначени за разпределяне на питейна вода за пиене, загряване, измиване и отстраняване на отпадъците.

URI на понятието

Status

released