Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на стандарти за качество на писмения превод

Description

Description

Отговаря за договорените стандарти, като например европейски стандарт EN 15038 и ISO 17100, за да се гарантира, че изискванията за доставчиците на езикови услуги са изпълнени, както и за осигуряване на съгласуваност.

Връзки

URI на понятието

Status

released