Skip to main content

Show filters

Hide filters

проследяване на лечението на ползватели на здравни услуги

Description

Description

Преглежда и оценява напредъка на предписаното лечение, взема допълнителни решения заедно с потребителите на здравни услуги и лицата, полагащи грижи за тях.

URI на понятието

Status

released