Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

прилагане на мерки за предотвратяване на заболяванията при рибите

Description

Description

Прилага мерки за предотвратяване на заболяванията при риби, мекотели и ракообразни в съоръжения за аквакултури на сушата и във водата.

URI на понятието

Status

released