Skip to main content

Show filters

Hide filters

инспектиране на кораб

Description

Description

Инспектира плавателните съдове, за да гарантира ефективната им и безопасна експлоатация. Поддържа кораба и оборудването в съответствие с нормативната уредба.

URI на понятието

Status

released