Skip to main content

Show filters

Hide filters

Клинична имунология

Description

Description

Имунология е медицинска специалност, посочена в Директива 2005/36/ЕО на ЕС.

Алтернативен етикет

имунология

URI на понятието

Status

released