Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

наблюдаване на параметрите на околната среда в производственото помещение

Description

Description

Проверява дали общите условия на помещението, например температура и влажност на въздуха, къето ще се извърши процесът, отговарят на изискванията, и ги коригира при необходимост.

URI на понятието

Status

released