Skip to main content

Show filters

Hide filters

работа с охранително и наблюдателно оборудване

Description

Description

Контролира оборудване за наблюдение с цел да следи какво правят хората в дадена зона и за да гарантира тяхната безопасност.

Алтернативен етикет

боравене с охранително и наблюдателно оборудване

работа с охранителното и наблюдателното оборудване

работата с охранително и наблюдателно оборудване

управление на охранително и наблюдателно оборудване

Връзки

URI на понятието

Status

released