Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

следене на ключовите показатели за изпълнението

Description

Description

Определя количествено измеримите мерки, които дадено предприятие или отрасъл използват, за да измерват или сравняват изпълнението от гледна точка на постигането на своите оперативни и стратегически цели въз основа на предварително зададени показатели за изпълнението.

Връзки

URI на понятието

Status

released