Skip to main content

Show filters

Hide filters

монтаж на печатни коли

Description

Description

Техника на отпечатване, при която отпечатаните страници се подреждат в точно определени шаблони, за да се създадат ефикасни печатарски форми. Това трябва да бъде планирано правилно, така че отпечатаният материал да може да бъде сгънат, за да се изготвят исканите брошури или книги с правилното номериране на страниците и да бъдат изрязани след отпечатването.

Връзки

URI на понятието

Status

released