Skip to main content

Show filters

Hide filters

осъществяване на връзка със заинтересованите страни

Description

Description

Комуникира и обслужва като звено за комуникация с акционерите, за да представи общ преглед на техните инвестиции, възвращаемост и дългосрочни планове на дружеството за увеличаване на рентабилността.

URI на понятието

Status

released