Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на крайните срокове

Description

Description

Гарантира приключването на оперативните процеси в предварителното определено време.

Връзки

URI на понятието

Status

released