Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на архитектурни планове

Description

Description

Съставя генерален план за строеж на обекти и насаждения. Изготвя подробни планове и спецификации за застрояване в съответствие с приложимите закони. Анализира частни планове за застрояване по отношение на тяхната точност, уместност и съответствие със законите.

URI на понятието

Status

released