Skip to main content

Show filters

Hide filters

писане на технически доклади

Description

Description

Съставя технически доклади на потребителите, разбираеми за лица без технически опит.

Връзки

URI на понятието

Status

released