Skip to main content

Show filters

Hide filters

3D моделиране

Description

Description

Процес на разработване на математическо представяне на всяка триизмерна повърхност на даден обект чрез специализиран софтуер. Продуктът се нарича 3D моделиране. Той може да бъде изобразяван като двуизмерен образ чрез процес, наречен 3D рендиране, използван при компютърна симулация на физични явления. Моделът може също да бъде физически създаден с помощта на 3D печатни устройства.

Алтернативен етикет

триизмерно моделиране

Връзки

URI на понятието

Status

released