Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

анализ на данни

Description

Description

Науката за анализ и вземане на решения въз основа на необработени данни, събрани от различни източници. Включва познания за техники, ползващи алгоритми, с помощта на които въз основа на тези данни се извличат заключения или се определят тенденции с цел да се подпомогнат процесите на вземане на решения.

URI на понятието

Status

released