Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на софтуер за управление на връзките с клиенти

Description

Description

Използва специализиран софтуер за управление на взаимодействието на дружеството с настоящите и бъдещите клиенти. Организира, автоматизира и синхронизира продажбите, маркетинга, обслужването на клиенти и техническата подкрепа, за да увеличи целенасочените продажби.

Връзки

URI на понятието

Status

released