Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на връзка с качествения контрол

Description

Description

Работи в тясно сътрудничество с ангажираните лица от качествения контрол или оценката на качеството.

Връзки

URI на понятието

Status

released