Skip to main content

Show filters

Hide filters

изпълняване на изискванията на органите за социално осигуряване при възстановяване на разходи

Description

Description

Гарантира, че процедурите са в съответствие с изискванията на националните органи за социално осигуряване и че възстановяването на средства е приемливо.

Връзки

URI на понятието

Status

released