Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на микроклимат в сгради

Description

Description

Обсъжда и оценява климатичните и местните условия на място с цел прилагане на оптимални пасивни стратегии (по отношение на микро- и макроклимата). Съчетава различни проектантски стратегии, включително основните стратегии за пасивен дизайн, и оценява тяхната ефективност като цялостна енергийна концепция за съответната сграда.

Връзки

URI на понятието

Status

released