Skip to main content

Show filters

Hide filters

администриране на членството

Description

Description

Осигурява ефективни вътрешни процеси и системи за администриране на членството и следи работата, свързана с него.

Връзки

URI на понятието

Status

released