Skip to main content

Show filters

Hide filters

консултиране на технически ресурси

Description

Description

Чете и тълкува технически ресурси, като цифрови или хартиени чертежи и данни за настройка, с цел да се създаде подходяща машина или работен инструмент или да се сглобява механично оборудване.

Връзки

URI на понятието

Status

released