Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на данни

Description

Description

Администрира всички видове ресурси от данни през целия им жизнен цикъл чрез изготвяне на обобщения, анализи, стандартизация, профилиране на потребителите, прочистване, подобряване на качеството и одит. Уверява се, че данните са подходящи за целта, като използва специализирани ИКТ инструменти за изпълнение на критериите за качество на данните.

Алтернативен етикет

администриране на данни

управление на данните

управление на жизнения цикъл на данни

управление на инструменти за качество на данни

управление на ресурси с данни

управлението на данни

Връзки

URI на понятието

Status

released