Skip to main content

Show filters

Hide filters

умения и компетентности за самоуправление

Description

Description

Умения и компетентности, които изискват от хората да разбират и контролират собствените си способности и ограничения и да използват това самоосъзнаване, за да се справят с дейности в различни контексти. Те включват способността да се действа разумно и отговорно, да се приема получената обратна информация, да се адаптира към промените и да се търсят възможности за личностно и професионално развитие.

URI на понятието

URI на понятието

http://data.europa.eu/esco/skill/T3

Status

obsolete