Skip to main content

Show filters

Hide filters

житейски умения и компетентности

Description

Description

Умения и компетентности, свързани със способността за обработване и използване на знания и информация, които имат всеобхватно значение и способстват активното гражданство. Те обхващат областите на здравето, околната среда, гражданската ангажираност, културата, финансите и използването на общи знания.

URI на понятието

URI на понятието

http://data.europa.eu/esco/skill/T6

Status

obsolete