Skip to main content

Show filters

Hide filters

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

Description

Description

Разсъждава върху краткосрочното и дългосрочното въздействие на индивидуалното поведение върху физическата и социалната среда и възприема устойчив начин на труд и живот. Признава индивидуалната и колективната отговорност за опазването и възстановяването на местната и световната околна среда и вдъхновява другите.

Scope note

The skills and competences under this heading address the different modes and activities relevant for a greener working and living.

URI на понятието

URI на понятието

http://data.europa.eu/esco/skill/T6.2

Status

obsolete