Skip to main content

Show filters

Hide filters

събеседване със собственици на животни относно състоянието на животните

Description

Description

Задава подходящи въпроси спрямо нагласите и целите, за да се получи точна информация относно здравословното състояние на животното, за да се улесни поставянето на точна диагноза.

Връзки

URI на понятието

Status

released