Skip to main content

Show filters

Hide filters

проверяване на официални документи

Description

Description

Проверява официалните документи на дадени физически лица, например шофьорски книжки и документи за самоличност, за да гарантира спазването на правните разпоредби, както и да идентифицира и преценява физическите лица.

Връзки

URI на понятието

Status

released