Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно системите за управление на екологичния риск

Description

Description

Прави оценка на изискванията и дава съвети относно системите за управление на екологичния риск. Гарантира, че клиентът предоставя своя принос за предотвратяване или ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез използването на технологии. Уверява се, че са сдобити с необходимите лицензи и разрешения.

URI на понятието

Status

released