Skip to main content

Show filters

Hide filters

събиране на данни за потребителите

Description

Description

Събира данни за потребителите като информация за връзка, данни по кредит или фактуриране; събира данни с цел проследяване на историята на поръчките.

URI на понятието

Status

released