Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на оригинална мебелировка

Description

Description

Усвоява и развива естетиката на промишлеността чрез постоянни проучвания на нови форми, адаптирани към функцията на предмета на проучването (домашни предмети, урбанистично обзавеждане и др.).

Връзки

URI на понятието

Status

released