Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на спазването на нормативната уредба за закупуването и сключването на договори

Description

Description

Прилага и следят дейностите на предприятието в съответствие със законодателството за закупуването и сключването на договори.

Връзки

URI на понятието

Status

released