Skip to main content

Show filters

Hide filters

химия на кожите

Description

Description

Химичен състав и химични свойства на кожите и използваните химикали и тяхната промяна по време на различните процеси на дъбене. Реакции между животински кожи или полуобработена кожа и химически продукти по време на различните етапи от процеса и факторите, влияещи върху ефективността на реакциите и на процеса. Наблюдение на химическите показатели за обработка и характеристиките на животинските полуобработени/обработени кожи.

Връзки

URI на понятието

Status

released