Skip to main content

Show filters

Hide filters

ипотечни заеми

Description

Description

Финансова система за придобиване на пари от собственици или потенциални собственици на имоти, в която заемът е обезпечен със самото имущество, така че имотът да може да бъде върнат обратно от заемодателя при липса на дължими от кредитополучателя плащания.

URI на понятието

Status

released