Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на пълномащабни учения за действие при извънредни ситуации

разработване на планове за действие при извънредни ситуации и за реагиране при извънредни ситуации

комуникация, сътрудничество и творчество

съвместна работа с други лица

следване на инструкции и процедури

управляване на процедури за действие при извънредни ситуации

умения и компетентности за самоуправление

Използване на проактивен подход

вземане на решения

умения

ръководни умения

разработване на цели и стратегии

разработване на планове за действие при извънредни ситуации и за реагиране при извънредни ситуации

управляване на ситуации, налагащи спешни грижи

управление на планове за евакуация при извънредна ситуация

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Подкрепяне на другите

инструктиране на други лица

провеждане на пълномащабни учения за действие при извънредни ситуации

Description

Description

Провежда и мобилизира всички усилия, подкрепят организациите, ресурсите и комуникациите в рамките на летището, извършва учения по планове за предотвратяване с цел подготовка и обучение на персонала на летището за аварийни ситуации в реалния живот.

URI на понятието

Status

released