Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

провеждане на пълномащабни учения за действие при извънредни ситуации

разработване на планове за действие при извънредни ситуации и за реагиране при извънредни ситуации

комуникация, сътрудничество и творчество

съвместна работа с други лица

следване на инструкции и процедури

управляване на процедури за действие при извънредни ситуации

умения и компетентности за самоуправление

Използване на проактивен подход

вземане на решения

умения

ръководни умения

разработване на цели и стратегии

разработване на планове за действие при извънредни ситуации и за реагиране при извънредни ситуации

управляване на ситуации, налагащи спешни грижи

управление на планове за евакуация при извънредна ситуация

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Подкрепяне на другите

инструктиране на други лица

провеждане на пълномащабни учения за действие при извънредни ситуации

Description

Description

Провежда и мобилизира всички усилия, подкрепят организациите, ресурсите и комуникациите в рамките на летището, извършва учения по планове за предотвратяване с цел подготовка и обучение на персонала на летището за аварийни ситуации в реалния живот.

URI на понятието

Status

released