Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на системи за събиране на данни

управление на информация

събиране на информация от физически или електронни източници

обработка на информация

събиране на информация от физически или електронни източници

съхраняване на цифрови данни и системи

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

използване на бази данни

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

анализ и оценка на информация и данни

анализ и оценка на информация и данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

използване на техники за обработване на данни

събиране на данни

събиране на ИКТ данни

умения

информационни умения

управление на информация

управление на информация

управление на данни

управление на системи за събиране на данни

Description

Description

Разработва и управлява методи и стратегии, използвани за максимално повишаване на качеството на данните и на статистическата ефективност при събирането на данни, за да се гарантира, че събраните данни са оптимизирани за последваща обработка.

Връзки

URI на понятието

Status

released