Skip to main content

Show filters

Hide filters

преподаване на учебно съдържание в детски градини

Description

Description

Преподава на учениците в предучилищна възраст основни принципи на учене при подготовката за бъдещо официално обучение. Преподава им принципите на някои основни дисциплини като разпознаване на числа, букви и цветове, дни от седмицата, както и категоризацията на животните и превозните средства.

URI на понятието

Status

released