Skip to main content

Show filters

Hide filters

изследване на тенденциите в областта на дизайна

Description

Description

Провежда изследвания относно настоящите и бъдещите развития и тенденции в областта на дизайна и свързаните с тях целеви пазарни характеристики.

URI на понятието

Status

released