Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на якостта на материалите

Description

Description

Анализира способността на материалите да понасят напрежение, оказано от температурата, товарите, движението, вибрациите и други фактори, използвайки математически формули и компютърни симулации.

Алтернативен етикет

анализиране на съпротивлението на материалите

URI на понятието

Status

released