Skip to main content

Show filters

Hide filters

подписване на данъчните декларации

Description

Description

Преразглежда, попълват и действат като справочен гарант, че данъчните декларации са правилни и съгласувани с правителствените изисквания.

Връзки

URI на понятието

Status

released