Skip to main content

Show filters

Hide filters

ремонтиране на електрически системи на плавателни съдове

инсталиране и ремонт на електрическо, електронно и прецизно оборудване

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление и анализ на цифрови данни

управляване на компютърни системи за управление на транспортни дейности

инсталиране, поддръжка и ремонт на електрическо, електронно и прецизно оборудване

поддръжка на електрическо, електронно и прецизно оборудване

насочване на оперативни дейности

ръководни умения

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

планиране и насрочване на мероприятия и дейности

координиране на маршрутите на плавателни съдове

управляване на флот от плавателни съдове

работене със системи за управление на плавателен съд

умения

работа с машини и специализирано оборудване

инсталиране, поддръжка и ремонт на механично оборудване

инсталиране, поддръжка и ремонт на механично оборудване

управляване на корабните двигатели и системи

ремонтиране на електрически системи на плавателни съдове

Description

Description

Изпълнява бордови поправки на електрическите системи на кораба. Отстранява неизправностите, без това да се отразява на маршрута.

URI на понятието

Status

released