Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на софтуер за прогнозиране на продажбите

Description

Description

Управлява софтуер за прогнозиране на продажбите, за да се помогне определянето на нивата на търсене на продукти с по-високи нива на точност.

Връзки

URI на понятието

Status

released