Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на фондовия пазар

Description

Description

Наблюдава и анализира ежедневно фондовия пазар и неговите тенденции с цел събиране на актуална информация за разработване на инвестиционни стратегии.

URI на понятието

Status

released