Skip to main content

Show filters

Hide filters

съхранение на хранителни продукти

Description

Description

Съхранява доставените кухненски продукти за бъдеща употреба на безопасно и хигиенично място в съответствие с указанията.

URI на понятието

Status

released