Skip to main content

Show filters

Hide filters

преподаване на принципите при оказване на първа помощ

Description

Description

Обучава студенти в теорията и практиката на първа помощ, по-специално първа помощ при леки наранявания или заболявания, включително дихателна недостатъчност, загуба на съзнание, рани, кървене, шок и отравяне.

Връзки

URI на понятието

Status

released