Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на CAD софтуер

Description

Description

Използва системи за компютърно проектиране (CAD), за да съдейства за създаването, изменението, анализа или оптимизирането на проект.

Връзки

URI на понятието

Status

released