Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на цифрови образователни материали

Description

Description

Създава ресурси и учебни материали (електронно обучение, видео и аудио материали, образователни презентации), като използва цифрови технологии за пренос на информация и осведоменост с цел подобряване на познанията на учащите се.

Алтернативен етикет

разработване на материали с инструкции

разработване на образователни материали

разработване на образователни ресурси

разработване на учебни материали за обучение

разработване на учебни материали за преподаватели

разработване на цифровизирани образователни материали

разработване на цифров образователен материал

разработването на цифрови образователни материали

URI на понятието

Status

released