Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на течна хроматография

Description

Description

Прилага познанията по характеризиране на полимери и течна хроматография при разработването на нови продукти.

URI на понятието

Status

released