Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за осъществимост на геотермални енергийни системи

Description

Description

Извършва оценка на потенциала на геотермални енергийни системи. Извършва стандартизирано проучване с цел да определи разходите, ограниченията и наличните компоненти, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения. Проучва най-подходящия тип система за използване в комбинация с наличния тип термопомпа.

Алтернативен етикет

изготвяне на проучване на възможностите за геотермална енергия

Връзки

URI на понятието

Status

released